Persoonsgegevens speelgoedbeurs privacy verklaring

Speelotheek Harlekino hecht veel belang aan de privacy van zijn leden, de verkopers en andere gebruikers. Deze pagina is bedoeld om u uit te leggen waarom wij uw gegevens nodig hebben.

Jaarlijks organiseert Speelotheek Harlekino (onderdeel van Stichting Bibliotheek Oostland) de speelgoedbeurs waar tweedehands speelgoed wordt verkocht. Iedereen die speelgoed heeft wat kwalitatief nog goed is, mag zich aanmelden via het inschrijfformulier.

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

U wilt speelgoed aanbieden op de speelgoedbeurs. Dat gebeurt niet door uzelf, maar door vrijwilligers van de speelotheek. U levert uw speelgoed genummerd en geprijsd bij ons af, de opbrengst wordt na afloop op uw opgegeven rekening gestort.

Welke gegevens vragen wij?

Wij hebben hiervoor uw naam, email adres, telefoon en bankrekeningnummer nodig. Zo kunnen we contact met u opnemen over het speelgoed en het de vergoeding waar u recht op heeft storten op het opgegeven rekeningnummer.

Ook vragen wij uw toestemming om het opgegeven email adres te mogen gebruiken voor communicatiedoeleinde t.b.v. andere activiteiten van de speelotheek en toekomstige speelgoedbeurzen. Mocht u dit toestaan, dan kunt u zich ten alle tijde weer uitschrijven met de link in de verstuurde email.

Welke rechten heeft u?

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht op inzage van uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Ook kunt u aangeven dat de gegevens gewijzigd moeten worden of dat u gegevens uit onze bestanden moet worden verwijderd (artikel 16 en 17 van de AVG). Wij behouden ons voor dat wanneer de wet ons verplicht om bepaalde gegevens voor langere tijd te bewaren wij niet aan dergelijke verzoeken te kunnen voldoen.

Mocht u gebruik willen maken van deze rechten of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Harlekino@BibliotheekOostland.nl.

Met wie delen wij uw gegevens?

De gegevens die wij met het inschrijfformulier verzamelen wordt niet met derden gedeeld of verkocht. Echter het inschrijfformulier maakt gebruik van een dienst van Google (Google Forms). Uw gegevens worden dus bij een derde partij (de verwerker) opgeslagen. Door het gebruik van het formulier worden ook door Google functionele cookies op uw computer geplaatst die ervoor zorgen dat het formulier werkt.

Mocht u hebben opgegeven dat wij uw email adres mogen gebruiken voor het informeren van andere activiteiten van de speelotheek, dan delen wij uw emailadres en naam met een derde partij waar wij een nieuwsbrief functionaliteit van gebruiken.

Beide partijen mogen deze gegevens alleen gebruiken voor doeleinde die wij bepalen en die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de omschreven taak.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de gegevens die u ons heeft verstrekt niet langer dan 1 jaar. Uitgezonderd is uw email adres en naam, wanneer u te kennen heeft gegeven dat u op de hoogte gehouden wilt worden. Deze gegevens worden bewaard, totdat u zich hiervoor afmeldt.

Zijn uw gegevens veilig?

Uw gegevens worden opgeslagen op diensten bij externe partijen (Google), welke de hoogste standaarden hanteren op het ICT vlak. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die de administratie afhandelen van de speelgoedbeurs en personen die de communicatie afhandelen voor de speelotheek. De gegevens zijn alleen toegankelijk via een account.

Heeft u bezwaar?

Mocht u na deze toelichting nog vragen, klachten of bezwaar hebben, dan kunt u contact met ons opnemen met Harlekino@BibliotheekOostland.nl .

Voor meer informatie over de AVG kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.